ANTIAGING
(ANTIENVELLIMENT)


• QUÈ ÉS LA MEDICINA ESTÈTICA
• TRACTAMENT ANTIOXIDANT
• ANTIAGING (ANTIENVELLIMENT)
• REJUVENIMENT FACIAL (Messolifting)
• LLAVIS: CONTORN i AUGMENT
• MESSOTERÀPIA ANTICEL.LULITIS
• ESCLEROSI DE VARIUS
• ACNÉ
• TRACTAMENT CAPIL.LAR
• CONTROL DE PES

Visita informativa gratuïta

Quan el nostre organisme es desvitalitza el procés d’envelliment s’accelera.

Es ben sabut que el ritme de vida actual comporta un estrès inevitable i una  alimentació inadequada que incideixen negativament en el nostre cos fent que el nostre organisme perdi aquella energia vital pròpia de la joventut i a la vegada comencin a aparèixer els primers signes que delaten l’envelliment prematur.
Les tècniques de revitalització tenen com a objectiu principal produïr una estimulació GENERAL de l’organisme i  un efecte rejovenidor.
La base del tractament es troba en la utilització de substàncies que per la seva riquesa en oligoelements, vitamines, enzims i àcids nucleics naturals, exerceixen un potent efecte de reestructuració cel·lular.
Sabem que la informació de la cèl·lula està en les proteïnes. Doncs bé, si volem actuar sobre un organisme,  perquè no envelleixi de forma prematura, haurem d’administrar-li substàncies que actuïn sobre les nostres proteïnes, per a rejovenir-lo. 
Així doncs les substàncies utilitzades en la revitalització  actuen en el centre de la cèl·lula i permeten als fibroblastes sintetitzar de nou col·lagen i elastina que atorguen a la pell una major elasticitat, hidratació i tonicitat.
El tractament complet consta d’una sèrie de sessions, de Bío estimulació cel·lular, realitzades a la consulta mèdica i d’un manteniment per via oral. És un tractament individualitzat i adaptat a les característiques de cada pacient.
Prèviament a la instauració del tractament cal realitzar una exploració física i proves analítiques per tal determinar el tipus de tractament a seguir.
En funció de l’edat del pacient, del seu estat i de si existeixen o no patologies associades es marquen unes pautes de tractament que configuren la revitalització protagonitzada principalment per proteïnes bio-actives, teixits embrionaris d’origen vegetal, fito hormones (hormones naturals) i oligoelements.
Si desitja conèixer més detalls d’aquest tractament demani una visita informativa (gratuïta) i el Dr. Bosch l’atendrà personalment per respondre totes aquelles qüestions que siguin del seu interès.


 
Jordi Bosch Sanz - 2010 -