Consulta privada

 

Mútues

- Assistència Sanitària Col·legial
- Mútua General de Catalunya
- Asisa
- Clinicum (Visites al Centre Mèdic Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia 121, de dilluns a dijous de 9 a 15.30h)

 
 
Jordi Bosch Sanz - 2010 -