HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA

 
• FITOTERÀPIA
• GEMOTERÀPIA
• HOMEOPATIA
• OLIGOTERÀPIA
• AUTO-SANGUIS
• TRACTAMENT DEL DOLOR


La Homeopatia és el mètode terapèutic basat en administrar petites dosi de substàncies medicamentoses per tal d’activar les defenses del nostre organisme i arribar a la millora o curació de les malalties  

 

 

 

 
 
Jordi Bosch Sanz - 2010 -