TRACTAMENT
DEL DOLOR
(Messoteràpia)

 
• FITOTERÀPIA
• GEMOTERÀPIA
• HOMEOPATIA
• OLIGOTERÀPIA
• AUTO-SANGUIS
• TRACTAMENT DEL DOLOR

La Messoteràpia consisteix en la microinfiltració a través de la pell de medicaments, en aquest cas homeopàtics, com l’àrnica, minerals i altres plantes per tal de tractar diverses patologies com:

ARTROSI
ARTRITIS
OSTEOPOROSI
FIBROMIÀLGIA
PATOLOGIA MUSCULAR
PATOLOGIA ESPORTIVA

La tècnica és indolora i la freqüència d’aplicació varia en funció del tipus de patologia però en el cas de patologies cròniques es pot fer un cop al mes com a manteniment si bé al principi les sessions s’acostumen a fer més sovint.

 
Jordi Bosch Sanz - 2010 -