POLITICA DE PRIVADESA


Als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, accepta expressament que les dades obtingudes
a través d'aquesta pàgina web siguin incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat de Jordi Bosch Sanz. La finalitat és la de gestionar els contactes amb les respostes oportunes. Podran realitzar-se amb les seves dades accions informatives d'actes i projectes de Jordi Bosch Sanz, que es compromet a no vendre, traspassar o cedir aquestes dades a terceres persones.

Las caselles marcades com a obligatòries de nom i correu electrònic són per poder contestar a l'apartat de consultes i és de caràcter obligatori, de manera que la no complimentació podria suposar la impossibilitat de gestionar la resposta.

Jordi Bosch Sanz, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades facilitades, per a això haurà de realitzar la seva petició al correu contacta@elmeumetge.cat.
Si en qualsevol moment vol revocar el seu consentiment a qualsevol dels extrems anteriorment esmentats, també ho pot comunicar en el mateix correu electrònic.

 

 
 
Jordi Bosch Sanz - 2010 -