Antiaging |

EN QUÈ CONSISTEIX?

La base del tractament es troba en la utilització de substàncies que per la seva riquesa en oligoelements, vitamines, enzims i àcids nucleics naturals, exerceixen un potent efecte de reestructuració cel·lular. 

Es ben sabut que el ritme de vida actual comporta un estrès inevitable i una  alimentació inadequada que incideixen negativament en el nostre cos fent que el nostre organisme perdi aquella energia vital pròpia de la joventut i a la vegada comencin a aparèixer els primers signes que delaten l’envelliment prematur. Les tècniques de revitalització tenen com a objectiu principal produir una estimulació general de l’organisme i  un efecte rejovenidor.