Teràpia Neural |

PATOLOGIES ON S'APLICA

 Reumatismes, artrosi, artritis, osteoporosi, patologia muscular i esportiva, ansietat, depressió i moltes altres.

EN QUÈ CONSISTEIX?

El cos humà està format per un conjunt d’òrgans completament relacionats els uns amb els altres formant un TOT integrat en un conjunt de tal manera que òrgans, ment i teixits estan connectats a través d’una gran xarxa nerviosa.  Aquesta xarxa nerviosa està constituïda pel sistema nerviós vegetatiu qui regula les funcions dels òrgans i teixits i el que pretén de forma constant és mantenir tot el cos en equilibri. 

Qualsevol irritació sobre aquesta xarxa nerviosa (cicatrius, infeccions, intervencions quirúrgiques, estrès emocional…) pot alterar el sistema neurovegetatiu i fer aparèixer diversos símptomes a qualsevol part del cos. La Teràpia Neural pretén neutralitzar aquestes irritacions mitjançant injeccions en punts específics, segons la història de vida de cada persona, i d’aquesta manera  el seu sistema nerviós restablirà les connexions que s’havien alterat i anirà buscant el seu equilibri. Els beneficis de la Teràpia Neural els podem veure en un gran nombre de patologies tan si volem tractar algun tipus de dolor com en l’esfera funcional o psicosomàtica. En realitat la Teràpia Neural no pretén tractar una patologia en sí mateixa sinó que tracta a la persona en conjunt, és a dir tracta l’alteració que ha fet que la persona estigui malalta en un moment donat buscant l’equilibri i estimulant els mecanismes d’autocuració propis de cada persona.