Tractament capilar |

EN QUÈ CONSISTEIX?

Entre els molts tractaments disponibles comptem amb la messoteràpia capil·lar que consisteix en la microinfiltració de medicaments homeopàtics per tal d’afavorir el reg sanguini i l’oxigenació del bulb pilós per tal d’estimular el creixement del cabell.

La caiguda del cabell és una situació freqüent en la població general tant en l’home com en la dona i es deu a factors molt diversos com l’estrès, anèmia, factors hormonals, herència i d’altres.  En tots els casos cal fer un estudi mèdic per tal d’intentar esbrinar la causa i poder fer el tractament més adequat en funció de la causa que produeix la caiguda del cabell.